Ceník

Všechny formuláře, potvrzení nebo výpisy jsou dodávány a vyplňovány pouze v českém jazyce.

Ceny služeb pro nepojištěné pacienty a pacienty komerčních pojišťoven vycházejí z bodového hodnocení provedeného výkonu, dle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Hodnota bodu je stanovena v souladu s platnou Vyhláškou o stanovení hodnot bodu pro daný rok.

Nejsme plátci DPH.

Přijímáme platební karty.

Jsme součástí BBJ Care s.r.o.

 BBJ Care s.r.o. © 2022